در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ سامان جلیلی...آرامش

......

من این عاشقی رو باتو دوست دارم...منو از دنیای عاشق نترسون...نگیر لبخند شیرینت رو ازمن...انقدر فکر و قلب منو نلرزون...
همین آرامشی که ازتو دارم...منو پابند این زندگی کرده...اگه نباشی یک لحظه کنارم...دلم بی وقفه دنبالت میگرده........


مطالب پیشنهادی