در حال بارگزاری....
دانلود

ویزا کارت و تیزر بینظیرش

گر چه این تیزر برای دو سه سال پیشه (شایدم بیشتر) ولی واقعا یکی از نمونه های خوب و جالبه که بعضی از دوستان تیزر ساز ایرانی هم ازش الگوبرداری بصورت تمام و کمالی داشتن که برای اینکه نگن کپی کاری! خیلی بد ساختنش!