در حال بارگزاری....
دانلود

روستای نوده -روستای نوده شهرستان آبیک در استان قزوین

وستای نوده - نوده (آبیک)، روستای از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک در استان قزوین است.
منبع :negahmedia.ir