در حال بارگزاری....
دانلود

سینه زنی محمودکریمی شهادت امام هادی

ناله ها پرده راز جگرش را بردند، گریه ها باز وقار بصرش را بردند، مرد تبعید نباید که بلرزد بدنش، به گمانم که ستون سفرش را بردند ... نوحه سینه زنی واحد در سوگ شهادت دهمین اختر آسمان امامت حضرت امام هادی (ع) به مدت 2:52