در حال بارگزاری....
دانلود

ابهامات قتل خبرنگار آمریکایی توسط داعش (دروغگویی)

بزرگترین سایت ویدئویی دنیا از نشان دادن سربازان کشته شده آمریکایی و اسرائیلی به شدت امتنا و آن را حذف می کند یا موارد زیادی از جنایات صهیونیست ها به صورت روزانه پاک می شوند.اما وقتی هدف انحراف افکار عمومی و ارعاب باشد شرایط و قوانین عوض می شود! برای مثال روزانه ده ها قطعه فیلم از سربریدن انسان های بی گناه توسط داعش بارگذاری و بازنشر می شود که درباره صحت این فیلم ها تردیدهایی وجود دارد.


مطالب پیشنهادی