در حال بارگزاری....
دانلود

ویدیویی از قدرت هوایی کشورم ایران ( جنگنده - نیروی هوایی )

Edited By:Frdn Pilot
به همراه ویدیوی مستند کمتر دیده شده از رهگیری جنگنده F-15E Eagle آمریکایی توسط F-5E Tiger II ایرانی در خلیج فارس