در حال بارگزاری....
دانلود

«قاتل تانکها» موشکی با قدرت نفوذ بالا

روسیه موشکی ضد تانک ساخته است که قادر به نفوذ در زره تا ضخامت یک متر و 20 سانتیمتری است و می تواند همزمان 5 تانک را منهدم کند.