در حال بارگزاری....
دانلود

هنر خیره کننده جاگلینگ

در این ویدئو خیره کننده سه استاد جاگلینگ به نام های ولد گاپانوویچ، ماکسیم گلوچنکو، اوجنی پاهالوویچ در یک کارخانه متروکه هنر هماهنگی دست و چشم را به نمایش می گذارند. برای دیدن مطالب و ویدئوهای جذاب به سایت بدونیم مراجعه کنید: http://bedunim