در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم کوتاه « اتاق هشت »

به بـعـضـی هـا باسـ گـفـت:

هـیـچ چـیـزمـن دیـگـه بـه تـو مـربـوطـ نـیـست

بـه جــز حـــالـم کــه اونـم ازت بـهـم میـخـوره !

("_")("_")("_")("_")

بـه بـعـضی ها بـایـد گـفـت:
اگـه حس میـکنی خیـلی بـارتـه واسـت گـاری بگـیـرم!