در حال بارگزاری....
دانلود

رکورد پارک دوبل شکسته شد

در حالی که همین چند ماه پیش، رکورد پارک دوبل در تنگ ترین فضا توسط یک راننده چینی شکسته شده بود، این بار در اروپا و با پشتیبانی فیات، این رکورد با نیم سانتی متر جابجایی، شکسته شد.