در حال بارگزاری....
دانلود

6 سالگی کار کردم، 14 سالگی سرپرست شدم

مرد کارآفرینی که از سنین پائین تجربه کار داشته، خیلی زود رشد میکند، اولین کمپرسور ایران را ساخته و یک صنعت جدید راه اندازی کرده.