در حال بارگزاری....

ابعاد هولناک صنعت برده داری در انگلستان پیشتاز برده داری در جهان

در این گزارش تنها بخش کوچکی از ابعاد هولناک صنعت برده داری در انگلستان مشاهده می کنید .
همچنین در ادامه سرنوشت سیاه زنان و دختران جوانی را مشاهده می کنید که به امید آغاز زندگی جدید از اروپای شرقی به این کشور سفر کردند اما تبدیل به برده جنسی مردان انگلیسی شدند.


21 مرداد 96