در حال بارگزاری....
دانلود

گروه سرود اعضای باشگاه سادات اخوی درصحن مسجد سادات-1386

اجرای سرود اعضای باشگاه سادات اخوی در صحن مسجد سادات اخوی -نیمه شعبان سال1386.ضمناجهت مشاهده کلیه فیلمهای رزمی اعضاوهنرجویان باشگاه سادات اخوی ازبدوتأسیس تاکنون میتوانید به آدرس سایت:www.bashgah-sadat.comمراجعه نمائید.برچسب ها:مستند-فیلم-رزم انتظاران- کمیته مساجد-ستاد رزمی حزب الله-کاراته-واداریو-استاد-احمد علمایی-برادر-حامد انصاری-کشتی کج-دفاع شخصی-مبارزه-تکنیک-تکاوری-شمشیر-فنون