در حال بارگزاری....
دانلود

دیده بان هواشناسی

دیده بان یا دیدبان هواشناسی در حال اندازه گیری میزان برف و باران در یكی از ایستگاههای دور افتاده هواشناسی می باشد. چون این دیده بانان معمولا تمام امور را خودشان به تنهایی انجام می دهند. بنابراین آنجا كسی نبوده و این فیلم به صورت سلفی توسط دیده بان هواشناسی تهیه شده است.
این فیلم بارش سنگین برف را در روز سوم اسفندماه 1393 نشان می دهد.