در حال بارگزاری....
دانلود

سخنان شجاعانه و خردمندانه یک دختر افغان

یک دختر از قوم هزاره افغانستان در اعتراض به کشته شدن چند هموطن خویش به دست تروریست های طالبان، دولتمردان افغانستان را با شجاعت و خردمندی بسیار خطاب قرار می دهد و با سخنان سنجیده و زبانی روان که کمتر از دختری در سن و سال او مورد انتظار است دولتمردان را به پاسخگویی و توجه به حق مردم فرا خوانده و آنها را از تحقیر ملت و دست کم گرفتن قدرت ملت بر حذر می دارد


مطالب پیشنهادی