در حال بارگزاری....
دانلود

فلسطین جاودان،"Forever Palestine"

آهنگ جدید سامی یوسف:فلسطین جاودان:مادر برای من گریه نكن من سرم را در جنگ از دست داده ام
خدای قادر گواه و تكیه گاه من است
فلسطین ، جاویدان ، فلسطین
ادامه ترجمه+تصاویر در:http://basirat124.mihanblog.com/post/987