در حال بارگزاری....
دانلود

طنز معجزه /تورم صفر شده / به نظر شما تورم صفر شده ؟

قسمتی از دکتر سلام 68 / تورم صفر درصدی دولت / هر کی مطئمن هست تورم صفر شده به ما هم بگه شاید ما داریم اشتباه میکنیم ؟ ؟ ؟ شما تورم صفر رو باور میکنید؟ ؟