در حال بارگزاری....
دانلود

از فتنه های جدید فتنه گران آگاه باشید !

بسم الله الرحمن الرحیم
- از فتنه های جدید فتنه گران آگاه باشید !
- کلیپی در خصوص فرقه شیرازی ها و تفرقه اکنی آنها و خطری که شیعیان را تهدید می کند و خونهایی که به علت این توهینها ریخته می شود...