در حال بارگزاری....
دانلود

تزریق بوتاکس برای درمان تعریق بیش ازحدزیربغل

تزریق بوتاکس،بهترین ومناسبترین درمان تعریق بیش ازحد می باشد.دراین ویدیو تزریق بوتاکس بصورت دستی انجام میشوددرحالیکه امروزه دربیشترمراکزمجهز؛تزریق بوتاکس بوسیله مزوگان وبادقت بسیاربالا صورت میگیرد.