در حال بارگزاری....
دانلود

جشن پوریم یهودیان (جشن ایرانی کشی)

گزارشی از یک جشن ضد ایرانی به نام پوریم با سخنرانی استاد حسن عباسی