در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ به شبهه ای درباره انفاق امام علی در نماز

پاسخ به شبهه ای درباره انفاق امام علی در نماز.چه طور امکان دارد که امام علی با این همه توجه اش در نماز صدای فقیر را بشنود و انگشتر خودش را انفاق کند؟

http://emamat.ir/forum