در حال بارگزاری....
دانلود

انگلیسی بدون توقف-خود آموز انگلیسی تجارت وکسب و کار

انگلیسی بدون توقف
این نرم افزار اولین خود آموز نرم افزاری آموزش انگلیسی تجارت و کسب و کار در ایران می باشد . این نرم افزار تحت کتاب های جداب و پر مخاطب Business Result طراحی شده است . در این فیلم آموزشی با بخشی از قابلیتها و امکانات آشنا خواهید شد .


مطالب پیشنهادی