در حال بارگزاری....
دانلود

راهکار شرکت SAP برای مدیریت زنجیره تامین

شرکت SAP ، راهکار خود برای مدیریت زنجیره تامین را در این ویدیو معرفی می کند.