در حال بارگزاری....
دانلود

موسیقی و تعزیه ( دستگاه نوا )

تعزیه حُرّ روستای یانس آباد قزوین سال 1389.
شبیه خوان حُرّ = ایرج کریمی.
خواننده = استاد محمدرضا شجریان.
دستگاه نوا.
شعر سعدی.