در حال بارگزاری....
دانلود

دوربین مخفی در تاکسی در تهران

راننده تاکسی طوری رفتار می کند که انگار چشمانش خوب نمیبیند و نمی تواند خوب رانندگی کند!
واکنش مردم نسبت به راننده خیلی خنده دار است!