در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ قسمت 11 آواتار کورا کتاب چهارم

اسم این قسمت " Kuvira's gambit " ... در این قسمت آواتار کورا و دوستانش سعی در متوقف کردن کویرا در حرکت به سوی شهر جمهوری دارند.