در حال بارگزاری....
دانلود

مسابقه دوهزار بابانوئل در فرانسه

بابانوئل یک شخصیت تاریخی و داستانی در فرهنگ عامیانه کشورهای غربی و مسیحی است. نام بابانوئل با جشن کریسمس آمیخته شده است. این یک مسابقه در کشور فرانسه است که 2 هزار بابانوئل در آن شرکت کرده است.