در حال بارگزاری....
دانلود

دلایل علمی و عقلی در مورد اثبات خدا2تا۳

نظرات با احترام...و خواهش دارم با منطق باشه و بدون تعصب وگرنه حذف میشه...پیشاپیش از دوستان عزیز تشکر میکنم :)