در حال بارگزاری....
دانلود

در نماز فردا حال بهتری دارم،می توانم نماز جماعت نروم؟

حجةالاسلام والمسلمین کلباسی؛ (37) در نماز فردا حال و حضور قلب بهتری دارم، بهتر نیست به جای نماز جماعت، فردا بخوانم؟
www.qunoot.ir