در حال بارگزاری....
دانلود

Farzad Farzin ....... Dorit

↻خــــــــدایا ....
⇦ بین آدمـــــــای روی زمینــــــت که آرامشی نصیبم نــشد....
⇦ میـــشه یه جا بین آدمــــای زیر زمیـــــــنت بهــــــــــم بدی....
⇦ آخــــــــــه دیــــدم رو سنگاشون نوشتــــه بود:

■■ آرامگاه〆