در حال بارگزاری....
دانلود

ازدواج سفید ، تهدید اخلاق و نهاد خانواده

پدیده ی ازدواج سفید، در سالهای اخیر به عنوان تهدیدی جدّی برای نهاد خانواده و اخلاق ، رو به افزایش نهاده است.
در این نوع ازدواج ، طرفین ، بدون پیوند شرعی و قانونی ، و اكثرا بدون اطلاع نزدیكان و اطرافیان ؛ زندگی مشترک را در زیر یك سقف آغاز می کنند و پس ازچندی ، در صورت عدم تحمل یا تفاهم ، فارغ از نتایج و عواقب آن ، بدون سروصدا از یکدیگر جدا می شوند.


مطالب پیشنهادی