در حال بارگزاری....
دانلود

تیر خوردن آمریکایی در جنگ مستقیم

کلیپ فیلمبرداری شده توسط دوربین روی کلاه خود سرباز آمریکایی که 4 تیر خورد (به انگلیسی می گوید I'm hit!!I'm hit...یعنی " تیر خوردم تیر خوردم"