در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ کوبنده و جنجالی مجری به سخنگوی رژیم صهیونیستی

در برنامه زنده تلویزیونی که مصاحبه با سخنگوی رژیم صهیونیستی بود ، این فرد مسئولیت کشتار وحشیانه ی کودکان و غیرنظامیان در غزه را به عهده حماس دانست و سعی داشت اینطور القا کند که رژیم صهیونیستی آتش بس را پذیرفته و کشته شدن غیرنظامیان بخاطر مقاومت حماس و موشکهایمقاومت است که با پاسخ کوبنده ی مجری مواجه میشود...


مطالب پیشنهادی