در حال بارگزاری....
دانلود

ترسم که بیایی و من آن روز نباشم

یکی از شاگردان علامه طباطبایی عرض کرد: جناب استاد لطفا خیلی مختصر بفرمایید چرا ما امام زمان را نمی بینیم.علامه گفت:لطفا برگردید و پشت به من بنشینید.شاگرد این کار را انجام داد.علامه فرمود:آیا الان مرا میبینی؟شاگرد گفت:خیر.علامه فرمود چرا نمی توانی ببینی.شاگرد گفت:چون پشتم به شماست.علامه فرمودحالا متوجه شدیدچرا امام زمان رانمی بینیدچون شما پشتتان به امام زمان است باگناهان پشتتان رابه ایشان کرده اید