در حال بارگزاری....
دانلود

طنز و جوک های خنده دار حسن ریوندی و داریوش کاردان

اجرای بی نظیر حسن ریوندی و داریوش کاردان ...
تقلید صدا و شومنی های بسیار جالبی در آن گنجانده شده است
www.hasanreyvandi.com