در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش اعداد به کودکان

در این فیلم کوتاه اعداد یک تا صد به کودکان آموزش داده خواهد شد