در حال بارگزاری....
دانلود

اهنگ تو خانومی از سعید کرمانی

"من اگه باهمه گرم بگیرم"
خاکی ام
نه ل ا ش ی
گــــــوربابای تو وافـکارت .....
اگه هم قرار باشه به کسی ببازم
به اونیه که کمر بندش محکم تر از تو باشه....!
"خو مهـــم نی"
سنگ
کاغذ
هری
خوشحــــال شدم خیلی....