در حال بارگزاری....
دانلود

طبیعت بسیار دیدنی و زیبا

منصور بن حازم گوید: به امام صادق (ع ) عرض كردم : چه اعمالى بهتر است ؟ نماز در وقت و نیكى با پدر و مادر و جهاد در راه خداى عزوجل .