در حال بارگزاری....
دانلود

زره پوشی مسلم

قسمتی از زره پوشی مسلم ابن عقیل برای رفتن به جنگ در مراسم تعزیه خوانی گروه سیدالشهدا (ع) شهرک گلشهر با اجرای استاد مهدی فیضی .