در حال بارگزاری....
دانلود

پیش بینی نائب رئیس اتاق ایران از انتخابات اتاق

پدرام سلطانی، نائب رئیس فعلی اتاق ایران و کاندیداهای انتخابات پیش رو اتاق بازرگانی (از گروه ائتلاف برای فردا)، پیش بینی خود را درباره انتخابات اتاق بازرگانی تهران بیان می کند.