در حال بارگزاری....
دانلود

نحوه خاموت گذاری در ستون بتنی

در این ویدئو مهندس زارع نحوه خاموت گذاری نواحی غیربحرانی در ستون بتنی را آموزش می دهد که یکی از مراحل طراحی ستون بتنی است. حتما مراحل طراحی ستون بتنی را به صورت گام به گام به لینک زیر یاد بگیرید.
https://sbz.one/columns


25 آبان 98