در حال بارگزاری....
دانلود

استاد محمدرضا شجریان و استاد جلیل شهناز: سه گاه

آواز استاد محمدرضا شجریان با همراهی تار استاد جلیل شهناز در دسگاه سه گاه. کمانچه اصغر بهاری نی حسن ناهید ضرب امیر ناصر افتتاح


مطالب پیشنهادی