در حال بارگزاری....
دانلود

راحت ترین راه پوست کندن انبه

انبه میوه ی گرمسیری و بسیار خوشمزه ای است که در مناطق استوایی رشد می کند. این میوه یکی از غذاهای خیابانی کشورهای جنوب شرق آسیا مانند تایلند است که فروشندگان با زبردستی فراوان، آن را به روش های مختلف برش می زنند.


8 مرداد 96