در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر داود حاجی قاسمعلی - خدمات تخصصی طب سنتی ایران

1-مشاوره، مزاج سنجی، اصلاح مزاجات، تدابیر حفظ الصحه و ،تغذیه
2-داروهای گیاهی معتبر ساخته شده در دانشگاههای تهران
3-زالودرمانی، حجامت،بادکش،ماساژ ،دلک و غمز
تلفن88486351
پذیرائی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی20
نشانی شهرآرا خیابان شهید آرش مهر
بلوک18پلاک20طبقه دوم
پذیرش با وقت قبلی