در حال بارگزاری....
دانلود

اهداء جوایزو مدالهای المپیاد ورزشی دبیرستان سلام تجریش

مراسم اهداء جوایزتوسط آقای امیررضا خادم در اولین المپیاد ورزشی دبیرستان سلام تجریش با قهرمانی پایه دوم