در حال بارگزاری....
دانلود

پارتیشن اداری

پارتیشن ها در گذر زمان شکل های مناسبتری به خود گرفته اند ..کاربردهای پارتیشن عبارتند از تفکیک فضای ورودی از سایر فضاها
تفکیک فضای سالنی و بدل آنها به اتاقک های پارتیشنی
مخفی کردن قسمت قناص فضا و ستونهای کج


مطالب پیشنهادی