در حال بارگزاری....
دانلود

در جریان قرار دادن شخصی اطلاعات دقیق به شخصی دادن

از همین امروز
صحبت كردن انگلیسی رو شروع كنید با
مجموعه مكالمه مثل آب خوردن
برای تقویت قوای شنیداری و صحبت كردن
برای استفاده در موبایل و تبلت و كامپوتر
از سطح مبتدی تا متوسط
توضیحات بیشتر:
http://goo.gl/UsOQtl