در حال بارگزاری....
دانلود

اورمیه پایتخت والیبال آسیا

ویلیام جی مورگان والیبال را در سال 1274 شمسی در ایالت ماساچوست آمریکا ابداع کرده و در 1297 به صورت رسمی ورزش والیبال در آسیا به هند آورده شده است
اما دوسال قبل از هند یعنی در سال 1295 مسیونرهای آمریکایی در محله های ارک چوخورو و صاحابلار کوچه‌سی والیبال بازی میکردند میتوان گفت که والیبال برای اولین بار توسط آمریکایی ها به هند نه بلکه به اورمیه آورده شده است
اکنون نیز به هر گوشه ی اورمیه که نگاه میکنیم تور و میدان والیبال میبینیم باخچا باشی، آپادانا، شاهرخ آباد، آغداش و خزران دروازاسی نمونه ای از میدان های والیبال هستند
افرادی مثل یدالله کارگر پیشه و سعید معروف از این میدان ها به والیبال دنیا معرفی شده اند
همه ی تیم های والیبالی که به دورنالار یوواسی می آیند از جو متفاوت والیبال اورمیه سخن میگویند
برای مثال سرمربی تیم والیبال ژاپن گفته بود : اورمیه تنها شهر دنیاست که مردمش والیبال را درک میکنند


3 مهر 98