در حال بارگزاری....
دانلود

جلسه 17 - مروری بر مکانیک سیالات (2)

این سری از ویدیو ها کلاس های درس دانشگاه IIT هندوستان است که با بیان کاملا شیوای پروفسور سوکاتمه و گایتونده به بسط مطالب مربوط به انتقال حرارت و انتقال جرم پرداخته است. دانشجویان مهندسی مکانیک این کلاس های درس را بسیار مفید ارزیابی کرده اند.