در حال بارگزاری....
دانلود

هیبرید یا انسان!!

بسیاری از هیبرید ها فکر میکنند انسان هستند و نمیدانند که مخلوطی ژنتیکی از انسان و رپتایلیان هستند! بیشترشان دندان هایی متفاوت چشمانی متفاوت رنگ پوستی متفاوت و رفتار متفاوتی دارند! در روایاتی میگویند در زمان ظهور حضرت مهدی کافران و دشمنان با مهر هایی بر پیشانی مشخص میشوند آیا ممکن است منظور از مهر آشکار شدن چهره خزندگان باشد!